BVL : Forsknings-kartotek, og formel-terminologi / dokumentarkiv. : VELOPT-prosjektet. - Fremragende vitenskap, innovasjon av: Framtids-teknologier. - IKT: Innovasjons-teknologi, og kunstig intelligens.

 • Transform. (2010.)

  Filformat: pdf.

  Rapportnummer: № 1.

  Konto-eierskap: Bendik Laland.

  Installerende: Fri transformering.

  Når man transformerer, så kan man: Oppnå, personlige nyheter.

  Du, kan: Masseprodusere nyheter.

  Nyheter, som: Praktisk virke.

  Innovativ teknologi, åpner for: Nyheter, for den enkelte bruker.

  Ikke bare kan nyheter, være interessante men: Også brukbare, og nødvendige.

  Tid som trengs, for forståelse: 1 time.

  Time-dekning, i årstall: 2010 / 2011.

  Interaktivitetstype: Fremvisning.

  Innholdstype: Tekstuelt.

  Versjon: 87.34.

  Sponset, av: PVS.

  Eier, av kopirettigheter: BVL.

  Kategori: Fri, transform & installasjon.

  Publikum: Forsknings-presentasjoner.

  Tilpasset aldersgruppe: 20 - 50 år.

  Oversettelse: Google.

  Forskerstatus: Transformerende forskning.

  Forklarende, bruk av: Språkligheter, som kun fortsetter.

  Visuell & estetisk: Derivering. Som, for eksempel i: Graffitiskrift.

  #001. Første presentasjon, av: VELOPT.

 • Alfabetiske og numeriske, sammensetninger omslyngende: Regeloppsett. (2011.)

  Filformat: pdf.

  Rapportnummer: № 1.

  Konto-eierskap: Bendik Laland.

  Dette er, den dypeste: Forklaringen, på kraft-brøyting. Av: Spørsmål, og svar.

  (X1-A-Y(=)-B-X2) - 27 x ABC+ = 27 x 123+.

  I denne rapporten, gjør også Bendik: Ett forsøk, på og legge til ekstra energi. Ved fordobling, av: Bytes, i prosess.

  Bendik, har: Beskrevet, en metode for maskinell implementering. Av, duplisering med: Bytes.

  Trolig, så kan energien: Triples +.

  Koden, i energi-utvidelse: Den vil likevel, foregå i en ladning.

  Tid som trengs, for forståelse: 1 time, 25 minutter.

  Time-dekning, i årstall: 2011 / 2012.

  Interaktivitetstype: Fremvisning.

  Innholdstype: Tekstuelt.

  Versjon: 80.89.

  Sponset, av: NRC.

  Eier, av kopirettigheter: BVL.

  Kategori: Systematisk klase-enhetsinvensjon.

  Publikum: Perfekt skråstrek.

  Tilpasset aldersgruppe: 20 - 50 år.

  Oversettelse: Google.

  Forskerstatus: Alfanumerisk klaselogiker.

  Bruteforce-basert: Oppsett, for dekryptering. Oppbygning mot større, og større: Ultimate konklusjons-punkter. Vekt-punkter, for rampe-oppskytning av intelligens, mot: Omni-data.

  #002. Opererende komposisjonsaggregat.

 • Organisering, og: Utvikling, i seg selv. (2011.)

  Filformat: pdf.

  Rapportnummer: № 1.

  Konto-eierskap: Bendik Laland.

  Hvis, det var: En klase, for alle. Så, kan du enkelt: Telle opp, en klase. Kun, ved og: Telle numeriske verdier, til en eventuell ende.

  Klaser, kan: Grupperes, til spesialiteter.

  Grupper, kan bli: Eksperimentert med.

  Spesielle klaser, består av: Gruppens underenhetskategorisering.

  Vær ytterst, forsiktig med: Gruppering.

  For, og gruppere det mest: Beskrivende & generelle, på lavest mulig verdi.

  Tid som trengs, for forståelse: 1 time, 45 minutter.

  Time-dekning, i årstall: 2011 / 2012.

  Interaktivitetstype: Fremvisning.

  Innholdstype: Tekstuelt.

  Versjon: 86.49.

  Sponset, av: HW.no.

  Eier, av kopirettigheter: BVL.

  Kategori: Partisjons-portalisering.

  Publikum: Alfanumerisk klase-utvikling.

  Tilpasset aldersgruppe: 20 - 50 år.

  Oversettelse: Google.

  Forskerstatus: Perfekt skråstrek.

  Velopt, omfatter generell informasjon, og struktur. En visuell, geometrisk formel for teknisk funksjonell objektivisering. Og praktisk sammensetning av noe på-trengt, eller ønsket: Original informasjon.

  #003. Klaser - Partisjonsportalisering.

  Coloured plastic.

  Knyttet: Forandring.

 • Fra ingenting, mot: 3D. (2012.)

  Filformat: pdf.

  Rapportnummer: № 1.

  Konto-eierskap: Bendik Laland.

  Refleksjon, er og fremstille en: Total negativ.

  En negativ, er: Motsatt. Men kun, med: Én singulær metode.

  Negativer, kan være en: Re-kreasjon, og med mulig potensiell utvikling.

  Det, er mulig med: Negative perspektiver.

  Ett speil, for eksempel: Kan ikke, reflektere farge som negativt.

  Speil, på baderommet: Reflekterer, kun posisjonering horisontalt.

  Tid som trengs, for forståelse: 2 timer.

  Time-dekning, i årstall: 2011 / 2012.

  Interaktivitetstype: Fremvisning.

  Innholdstype: Tekstuelt.

  Versjon: 89.73.

  Sponset, av: NFR.

  Eier, av kopirettigheter: BVL.

  Kategori: Partisjons-portalisering.

  Publikum: Invensjon & 3D-speilende vitenskap.

  Tilpasset aldersgruppe: 20 - 50 år.

  Oversetter: Google.

  Forskerstatus: Filterforsker.

  Prosessen beskrevet i teksten, utgjør: blandingen av fremover og bakover. Alternativet: Til siden.

  Dette er den første forklaringen, på veloptisk innovasjon. Reaksjons-fiksert, for en: Variasjon av inntreff, i filteret.

  #004. Innovativ & reflekterende: Filtrering, av informativ energi.

 • Multiprosesserende: Derivering. (2012.)

  Filformat: pdf.

  Rapportnummer: № 1.

  Konto-eierskap: Bendik Laland.

  Hvordan kalkuleres, det alfabetiske språk under: Korrekt samtale?

  Forsøk, på og: Få en maskin, til og snakke korrekt.

  Analyse, av: Hva som beveger seg, mellom ordene. Under, korrekt: Språk-regnskap.

  Hvert eneste, alfanumeriske symbol har: Ett følsomt utseende.

  Estetikk, i: Alfabet & tall. Handler, om og: Fremstille karakterer, delikat & visuelt

  Den perfekte, måten og få: Fremstilt, en karakter på. Kan være, den flate & barde / dype enkelhet.

  Tid som trengs, for forståelse: 1 time, 30 minutter.

  Time-dekning, i årstall: 2013 / 2014.

  Interaktivitetstype: Fremvisning.

  Innholdstype: Tekstuell.

  Versjon: 85.32.

  Sponset, av: HW.no.

  Eier, av kopirettigheter: BVL.

  Kategori: Invensjon i differanse.

  Publikum: Original vitenskap.

  Tilpasset aldersgruppe: 20 - 50 år.

  Oversetter: Google.

  Forskerstatus: Differanse-reaktiv forsker.

  Denne dokumentasjonen, er basert på den originale: .Vpt-formelen.

  Den enderlige konklusjonen, i: Denne delen. Kan være: “-> * x *.” Dette er, en formel, for: All tid, i samtid; forklart. x*x* er en symbolsk, formel på allvitenhet. Lignende: Den ultimate, konklusjonen konstant. Dette er mitt første, verk som er: Gjen-flytende samtids-innovasjon. Verket er, hva samtids-essensen: Utgjør.

  “* x * x” = “Repeter: Alt, i alt.”

  #005. “* x * x” | Alfa, til: Beta - Satt, i differanse.

 • Med prosjektering. (2012.)

  Filformat: pdf.

  Rapportnummer: № 1.

  Konto-eierskap: Bendik Laland.

  Visuelt prosjektert justering, av: Transformal info & energi.

  Optimalisering, av: Transformal data.

  Og nøyaktig tilpassing av, form-settingen i seg: Selv. Påvirket, av: Ultra-generalitet.

  Transformering, er en vanskelig: Invensjon.

  Transformeringen, skal: Alltid, være “heldig.” Transformeringen må kunne, gjentas i en eventuell: Variasjon.

  Transformen, skal: Deriveres av punkter, for differanser. Fra informasjons-mønster, til: 3-Dimensjonal runde.

  Tid som trengs, for forståelse: 1 time, 15 minutter.

  Time-dekning, i årstall: 2012 / 2013.

  Interaktivitetstype: Fremvisning.

  Innholdstype: Tekstuell.

  Versjon: 86.99.

  Sponset, av: HW.no.

  Eier, av kopirettigheter: BVL.

  Kategori: Invensjon & differanse.

  Publikum: Original vitenskap.

  Tilpasset aldersgruppe: 20 - 50 år.

  Oversetter: Google.

  Forskerstatus: Ultimat-standardiserende forsker.

  Tusenvis av punkter, forklarende: Differanse. Det, er: Derivering sakte, byggende opp. I: Konstruksjons-rommet. Først, kommer: Utgangspunktet. Så, kommer: Oppmålingen, mot positiv differanse.

  Etter, mangfoldige: Derivering. Som kjører rett på, sikkert som ett hjul. Da, kommer: Sentral-perspektivet, for belysning. Lys-perspektiv: Prosjektert snirklende, og kompanserende rundt omkring i rommet.

  #006. Deriverende: Innovativt. -

 • Velopt, presentert: Som det enderlige, ultimatkonkluderende konstantsymbolet. (2012.)

  Filformat: pdf.

  Rapportnummer: № 1.

  Konto-eierskap: Bendik Laland.

  Her, har jeg kommet frem til: Farge-derivering. Som, ble vist som: Dokumentar, på NRK.

  Jeg, ville gjort ett: Sjanga-eksperiment, med en blind. For, at personen: Skal finne, oss en ny farge.

  Nye, farger er: Skapt, en gang. Som: Fluoriserende. Det, er: Effekt.

  LSD, kan også tenkes og: Være interessant, for og utvikle en ny farge.

  Kanskje, kan derivering: Åpne, for nye farger.

  Rapporten, inneholder: Langt mer, enn kun farger. Det, er en: Kunst-oppgave.

  Tid som trengs, for forståelse: 1 time, 10 minutter.

  Time-dekning, i årstall: 2013 / 2014.

  Interaktivitetstype: Fremvisning.

  Innholdstype: Tekstuell.

  Versjon: 97.51.

  Sponset, av: HW.no.

  Eier, av kopirettigheter: BVL.

  Kategori: Innovativ derivering.

  Publikum: Original forskning.

  Tilpasset aldersgruppe: 20 - 50 år.

  Oversetter: Google.

  Forskerstatus: Forutsigende, Massederiverende & Kalkulerende Forskning.

  En Velopsjon forsknings-kunstner; vil være, en som har oppdaget, eller hørt om: En spesiell kapasitet. Vinklet, mot: Veloptiv estetikk; innovasjons-teknisk prosess-kjørende, i en domene-sal.

  Med rom, for belysning innenfor: Utvikling. Av en symbolsk: Ultimat, endelig konstant. Av konklusjon, til kontekstuell: Generalisering. Reagerende, kalkulerende: Kun på symbolikken. Innenfor innovasjonsprosess, kjørt: Abstrakt og estetisk. Språk-basert: Ekspanderende, invensjon. Rundt relasjoner, av innovasjonsprosessen til: Objektiv vinkling, av relasjons-belysning.

  #007. Oppgave, i: Velopt.

 • XB' & XA.' Konkluderende deriveringer. Mot, kjernefragmentisk: Språk. (2012.)

  Filformat: pdf.

  Rapportnummer: № 1.

  Konto-eierskap: Bendik Laland.

  De eneste masse-deriveringene, som jeg har gjort. Er: Kunstneriske, eller kun metamaskinelle. Likevel, så er: Kunsten kreativ, i teorier.

  Kunsten, er: Gjen-oppfyllende.

  Dette, forklarer min: Beskrivelse av, kunstneriske verdi.

  Min massederivering, er i: Forskjellig tids-setting.

  BVL = Fullstendig lapset.

  Fullstendig kraft-brytning, mot: Total vitenskap, med spørsmål og svar.

  Tid som trengs, for forståelse: 1 time, 45 minutter.

  Time-dekning, i årstall: 2013 / 2014.

  Interaktivitetstype: Fremvisning.

  Innholdstype: Tekstuell.

  Versjon: 85.05.

  Sponset, av: G+

  Eier, av kopirettigheter: BVL.

  Kategori: Innovativ derivering.

  Publikum: Original forskning.

  Tilpasset aldersgruppe: 20 - 50 år.

  Oversetter: Google.

  Forskerstatus: Forutsigende, Massederiverende forsker.

  Korrekt fornyelse, av ordet: "HALLO." Bendik, visste ikke: Resultatet. Ikke, før han begynte: Kalkuleringen.

  Dette, er en: Dokumentert velopsjons-prosess. Prosessen går ut, på VELOPTx7 - Kalkulasjons-teknikk, for: Selvstendig & fornyende derivering. Teknikken består, av: Adderende, alfabetisk & numerisk. Formel-basert & informativ: Skjematisering, av manualer.

  Matematikken, er ganske: Enkel. Men fortsatt, enda enklere enn: (X1-A-Y[=]-B-X2)-formelen's kalkulasjons-teknikk. (X1-A-Y[=]-B-X2), står: Fortsatt. Mens den, utdypes: Videre.

  Generaliteten, for: "X = X." Skulle blitt kraft-knekt, mot: En perfekt skrå-strek. Masse-derivering ville bli, som og ha ett: Differanse-oppsett. For en, total: Stødig, bane. Og, kjørende: Spoling, gjennom alt. Frem, mot en: Ultimat & endende, konklusjon. Noen svar, kan kalles: Fungerende. Disse, vil være: Unike. Men, kan likevel spores, tilbake til: Utgangspunktet (X1.) Frem til, at: En annen, derivering. Fyller det, registrerte: Sporet.

  #008. -Konstruktivt massederiverende, eller derivering av alfanumerikk relatert.

  Colour chart.

  Derivering av, farger i: Ett, kart.

 • Trippel-invensjon, som en blomstrende, og brennende: Sveise-maskin, med ekspansjons-hydraulikk. (2013.)

  Filformat: pdf.

  Rapportnummer: № 1.

  Konto-eierskap: Bendik Laland.

  Dividerende, klaser med: Tallet “tre.”

  Disse to reaktivene, kommer til og bli: Støpt. Om til, høyere: Forklaring inneholdende omfatning, av definisjon. Ved, og omdøpe: Klaser. Fjern, den framtidige: Klasen.

  Bruk, eksperimenter som: Speiling, for og finne framtiden. Til, de to: Reaksjonene.

  Observerende fra en side, som er: Den originale, i forhold til speilets prosess.

  Speiling, avslører alltid: Noe ukjent. Det, kan: Gjøres ved og “flippe,” over til en annen side.

  Dette, er ett forsøk på: En PhD-manual. Philosophia Doctrine : Hydraulisk sveising.

  Tid som trengs, for forståelse: 2 timer, 25 minutter.

  Time-dekning, i årstall: 2014 / 2015.

  Interaktivitetstype: Fremvisning.

  Innholdstype: Tekstuell.

  Versjon: 99.16.

  Sponset, av: PVS.

  Eier, av kopirettigheter: BVL.

  Kategori: Invensjon & lys.

  Publikum: Original utvikling.

  Tilpasset aldersgruppe: 20 - 50 år.

  Oversetter: Google.

  Forskerstatus: Filosofisk forskning, på re-invensjon.

  Ett triptykon, av: Rose-hoder. I, hydraulisk: Sveising.

  Flere finesser, som: Gass & flammer. Splittende, ett standard: Mønster, for variasjon. I: Tre, deler. Håndterende, opp til: Ni, hydrauliske steg. 27 stykk: 3D-rom, for alfanumerisk innovasjon.

  #009. -Formel: “ABC & A / Z” - “(# 9 | # 3 X 3 | # 0)” / “# 9 X 3 | # 3 X 3 | # 0 X 3” / “# : 9 | # 3 X 0 : 0” - “* (X / +) *.”

 • Klassisk & religiøs: Nedbrenning, av lys. (2011.)

  Filformat: pdf.

  Rapportnummer: № 1.

  Konto-eierskap: Bendik Laland.

  Dette, er formelen som: Inspirerte, til lys-prosessoren.

  Dette konseptet, for: Informasjons-forståelse, ble funnet blant religion.

  Lys-prosessoren, har: Uante muligheter.

  Maskinell kapasitet, i: Utvikling.

  Innovasjons-mulighetene, kartlegges i: Elektronikkens numeriske, lavtrykk.

  Ikke bare så har jeg, introdusert for: Lys-prosessor. Men også, for kjede-generasjon i: Enkeltvis verdi-behandling. Per, enhet.

  Tid som trengs, for forståelse: 30 minutter.

  Time-dekning, i årstall: 2011 / 2012.

  Interaktivitetstype: Fremvisning.

  Innholdstype: Tekstuell.

  Versjon: 83.28.

  Sponset, av: NRC.

  Eier, av kopirettigheter: BVL.

  Kategori: Invensjon & lys-brenning.

  Publikum: Tente lys.

  Tilpasset aldersgruppe: 20 - 50 år.

  Oversetter: Google.

  Forskerstatus: Religionsforsker.

  Forklaringen, på: Hvordan visse, lys brenner.

  Helt enorme, omfatninger av: Universiell kontekst, settes altså fyr oppunder.

  #010. -Innovasjonsbelysning.

Browse, and stream the: BVL, electroShaman. - Inspiring sounds. - Pedagogic music.