BVL : Forskningskartotek, og formelterminologi / dokumentarkiv. : VELOPT-prosjektet. - Fremragende vitenskap, innovasjon av: Framtidsteknologier. - IKT: Innovasjonsteknologi, og kunstig intelligens.