BVL : Forskningskartotek, og formelterminologi / dokumentarkiv : VELOPT-prosjektet - Fremragende vitenskap, innovasjon av: Framtidsteknologi - IKT: Innovasjonsteknologi, og kunstig intelligens.